Als bewindvoerder zet ik mij in voor mensen die om wat voor reden dan ook kwetsbaar zijn. Voor wie goed en betrouwbaar beheer van financiën gewenst is. Voor diegene die het niet lukt om zelfstandig uit de financiële problemen te komen. Dit doe ik ook professioneel en altijd met de achterliggende mens in gedachte. Dit zorgt ervoor dat ik op consequente wijze en altijd eerlijk het bewind voer om het gezamenlijke doel te bereiken.

Nadat ik ruime ervaring heb opgedaan in de 30 jaar dat ik werkzaam ben geweest in de financiële sector, ben ik sinds 2017 als bewindvoerder actief en als zelfstandig bewindvoerder gestart. Met name het contact met de cliënt vanuit een advies gevende en coachende rol heeft mij altijd zeer aangesproken. Aan tafel zitten met heel verschillende cliënten, hulpverleners en overige gesprekspartners: jong en oud, vermogend en minder vermogend, startende ondernemers en faillerende bedrijven, personen in de bloei van hun leven of in krachten afnemend. Altijd met het belang van de cliënt voorop.

Al deze kennis en ervaring zet ik als bewindvoerder in om mensen te helpen in hun kracht te komen, zodat er verbetering optreedt in hun (financiële) situatie met nieuwe kansen voor de toekomst.