Als bewindvoerder zet ik mij in voor mensen die om wat voor reden dan ook kwetsbaar zijn. Voor wie goed en betrouwbaar beheer van financiën gewenst is. Voor diegene die het niet lukt om zelfstandig uit de financiële problemen te komen. Dit doe ik ook professioneel en altijd met de achterliggende mens in gedachte. Dit zorgt ervoor dat ik op consequente wijze en altijd eerlijk het bewind voer om het gezamenlijke doel te bereiken.

Sinds enkele jaren ben ik als bewindvoerder actief. Nadat ik de opleiding voor bewindvoerder heb afgerond en diverse werkzaamheden voor een bewindvoeringskantoor heb verricht, ben ik vanaf oktober 2017 als zelfstandig bewindvoerder gestart. Daarvoor heb ik ruime ervaring opgedaan in de 30 jaar dat ik werkzaam ben geweest in de financiële sector. Met advisering aan zowel vermogende klanten (op het gebied van sparen, beleggen, pensioenen, hypotheken, etc.) als aan klanten met (problematische) schulden (financieringen, bijzonder beheer, faillissementen, kwijtschelding, etc.).

Met name het contact met de klant vanuit een advies gevende en coachende rol heeft mij altijd zeer aangesproken. Aan tafel zitten met heel verschillende klanten en gesprekspartners: jong en oud, rijk en arm, startende ondernemers en faillerende bedrijven, personen in de bloei van hun leven of in krachten afnemend. Altijd met het belang van de klant voorop.

Al deze kennis en ervaring zet ik als zelfstandig bewindvoerder in om mensen te helpen in hun kracht te komen, zodat er verbetering optreedt in hun (financiële) situatie met nieuwe kansen voor de toekomst.