Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die tijdelijk of langdurig niet in staat zijn zelf voor het beheer van hun geld en eigendommen te zorgen. Deze zorg wordt uit handen gegeven aan een bewindvoerder die dit beheer overneemt.

Daarmee is beschermingsbewind een zorgtaak die het gehele of gedeeltelijke beheer van de goederen en het vermogen van de onderbewindgestelde betreft. Van mensen die tijdelijk of langdurig, door fysieke en/of psychische beperkingen, verkwisting of problematische schulden, zelf niet (meer) in staat zijn hun financiële zaken te regelen.

Een verzoek tot onderbewindstelling kan worden ingediend door jou, maar ook door je partner, je naaste familie of je hulpverlener. De kantonrechter beslist of het noodzakelijk is dat iemand anders jouw financiële belangen gaat behartigen.

Als het mogelijk is om op termijn (een deel van) je financiële zaken weer zelf te doen, kan het bewind worden opgeheven. Ook als de problematische schuldsituatie is opgelost, is dat het geval. In andere gevallen geldt het bewind voor onbepaalde tijd en geeft de bewindvoerder elke 5 jaar aan de kantonrechter door of het bewind nog van toepassing is.

Wat doet Rendant Bewind?

  • De bewindvoerder opent een beheer-, een leefgeld- en (indien van toepassing) een spaarrekening voor de cliënt.
  • Alle financieel gerelateerde post wordt direct naar de bewindvoerder gestuurd.
  • De bewindvoerder maakt een overzicht van de inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen (boedelbeschrijving).
  • Op basis van het op te stellen budgetplan wordt de hoogte van het leefgeld bepaald.
  • Het op tijd betalen van de rekeningen en vaste lasten.
  • Aanvragen van uitkeringen, voorzieningen en huur-, zorg- en overige toeslagen.
  • Aanvragen van eventuele kwijtschelding gemeentelijke lasten.
  • Jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.
  • Regelen van de noodzakelijke verzekeringen (zoals ziektekosten en aansprakelijkheid).

Informatie voor familie en hulpverleners

Samenwerking met familie en hulpverleners vind ik belangrijk, zodat op efficiënte wijze kan worden toegewerkt naar een stabiele financiële situatie. Goede en heldere communicatie is daarvoor de basis, met korte lijnen en één persoonlijk aanspreekpunt. Hiervoor krijg je een direct 06-nummer tot je beschikking.